Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
13. 7. 2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, IČO 68210965, Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč u Skutče (dále jen „žadatel“) podal dne 7.6.2012 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o využití území „Terénní úpravy – dvě tůně pro obojživelníky“ na pozemcích parc.č. 770 a 742 v kat. území Bor u Skutče. Uvedený dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dokumenty