Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 6. 2012

Město Proseč, IČO 00270741, zastoupené starostou města Janem Macháčkem, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
(dále jen „žadatel“) dne 16.4.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Parkoviště a rozšíření komunikace“ na pozemku parc.č. 2621/10, včetně přeložky komunikačního vedení společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na pozemku parc.č. 2621/10 v kat. území Záboří u Proseče.
 

Dokumenty