Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP