Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a vlivu na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení na úřední desce
4. 12. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
20. 12. 2019
Dokumenty