Veřejná vyhláška: oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek