Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu