VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Krounka IDVT 10100235