Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 7/RM/2022