Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 5/RM/2022