Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 7/RM/2021