Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 2/RM/2021