Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 8/RM/2020