Přerušení dodávky pitné vody

Datum vyvěšení na úřední desce
18. 5. 2017
Printer Friendly and PDF
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 5. 2017

Česká Rybná oprava zásobního řadu

Od: 18. 5. 2017 8:00
Do: 18. 5. 2017 11:00
Obec: Proseč
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: Nezajištěno (předzásobení odběratelů)

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.