Přerušení dodávky pitné vody

Datum vyvěšení na úřední desce
18. 5. 2017
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 5. 2017

Česká Rybná oprava zásobního řadu

Od: 18. 5. 2017 8:00
Do: 18. 5. 2017 11:00
Obec: Proseč
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: Nezajištěno (předzásobení odběratelů)

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.