Pozvánka na jednání ZM č. 6/2020

Datum vyvěšení na úřední desce
25. 11. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 12. 2020

Pozvánka

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o

na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2020

které se uskuteční ve středu 9.prosince 2020 v 17 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

 

Program zasedání:

  1. Rozpočtové provizorium na rok 2021
  2. Rozpočtová opatření RM
  3. Rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled do roku 2022 Základní školy a mateřské školy Proseč
  4. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Proseč na rok 2021
  5. Vznik základní odborové organizace v rámci Základní školy a mateřské školy Proseč
  6. Pozemky
  7. Radar
Dokumenty