Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

Datum vyvěšení na úřední desce
28. 5. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 6. 2020
Dokumenty