Oznámení o době a místě konání voleb do Evrpoského parlamentu

Datum vyvěšení na úřední desce
9. 5. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
25. 5. 2019
Dokumenty