Oznámení dle § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., o zahájení prací na stavbě "Kanalizace Proseč – V. etapa"