Návrh Závěrečného účtu SOTM Proseč, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření - rok 2018.