Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Litomyšlsko 2021-2025 a členské příspěvky na rok 2022