Konání a průběh sňatečného obřadu

Datum vyvěšení na úřední desce
6. 5. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 7. 2020
Dokumenty