Jednání Zastupitelstva města Proseč 3/2017

Datum vyvěšení na úřední desce
7. 9. 2017
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
18. 9. 2017

Pozvánka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2017, které se bude konat v pondělí dne 18. září 2017 od 17 hodin v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč


Program veřejného zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Plnění rozpočtu města Proseč k 31. 8. 2017
6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. Stupně
7. Dodatek ke smlouvě – sběrný dvůr Proseč
8. Pozemky
9. Usnesení

Dokumenty