Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
2. 8. 2012

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“. Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasíláme oznámení změny koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Dokumenty