úplná uzavírka části komunikace II/357 (náměstí Dr. Tošovského)

19. 9. 2017 19. 9. 2017