úplná uzavírka části komunikace II/357 (náměstí Dr. Tošovského)

uzavírka
Printer Friendly, PDF & Email

Z důvodu realizace oprav spojených s předlážděním části hlavní komunikace II/357 v Proseči na náměstí Dr. Tošovského bude uzavírka části náměstí od 25. září do 31. října 2017. Pro automobily do 6 tun bude obousměrná komunikace po náměstí přeložena na místní komunikaci před městský úřad. Nákladní automobily nad 6 tun budou mít náhradní objízdnou trasu.

Opravy komunikace provádí firma GRANO Skuteč, investorem akce je Pardubický kraj jako majitel komunikace.

Vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání o vedení objízdných tras, je možné že dojde ještě k dalších úpravám a změnám dopravního značení. Co se týká autobusových zastávek a vedení tras autobusových linek v době realizace opravy, tak stále probíhají jednání mezi zhotovitelem, investorem, Policií ČR, Pardubickým krajem a jednotlivými dopravci.

Omlouváme se všem občanům jménem Pardubického kraje za způsobené komplikace, děkujeme za pochopení.

Aktuální informace budeme zveřejňovat zde.

Dokumenty
19. 9. 2017 19. 9. 2017