Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Schvalující orgán Seřadit sestupně IČ protistrany
Smlouva o upsání akcií a o započtení pohledávek - VAK Chrudim, a.s. 17. 8. 2015 IČ není zadáno
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN 6. 12. 2013 IČ není zadáno
SoD 2013/01 - Kanalizace Proseč – Záboří 1. část 9. 5. 2013 13. 6. 2013 RM IČ není zadáno
Smlouva o dílo č. 16/2014 na akci "Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče" 14. 11. 2014 27. 11. 2014 RM IČ není zadáno
Příkazní smlouva č. 1636 - Výběr nejvhodnějšího zhotovitele zakázek "Oprava místních komunikací Česká Rybná, Miřetín" a "Modernizace sportovního areálu v Proseči" 7. 6. 2016 10. 6. 2016 RM IČ není zadáno
Smlouva o poskytnutí dotace "Rekonstrukce mostu k táboru Barrandov" 3. 5. 2018 21. 5. 2018 RM 70892822
Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseč 26. 1. 2016 10. 2. 2016 RM IČ není zadáno
Smlouva o provedení pronájmu mobilního pódia a zastřešení pro kulturní produkci města Proseč 17. 6. 2020 7. 7. 2020 RM 11149906
Darovací smlouva na finanční dar - MUDr. Vylíčilová 5. 11. 2013 18. 11. 2013 RM IČ není zadáno
Smlouva o poskytnutí daru - Oblastní charita Nové Hrady 25. 4. 2017 27. 4. 2017 RM IČ není zadáno