Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018183/SOBS VB/1

IČ protistrany
24729035
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
9. 4. 2019 9. 4. 2019