Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fyzická osoba: Adolf Zelenka