Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Florbalový kroužek Proseč