Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016703/VB/1 Proseč - Terézy Novákové 823/1 - Knn - Rejmanová

IČ protistrany
24729035
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
9. 4. 2019 9. 4. 2019