Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016158/VB/2 Česká Rybná

IČ protistrany
24729035
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
16. 10. 2018 16. 10. 2018