Smlouva o poskytnutí dotace - odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

5. 10. 2020 13. 10. 2020