Smlouva o poskytnutí daru - Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s.