Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dooda o umístění stavby č. IP-12-2010906/SOBS VB/02