Příkazní smlouva na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro akci "Oprava místních komunikací - Česká Rybná, Miřetín"

Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Dokumenty
1. 8. 2016 1. 8. 2016