Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Proseč - oprava komunikace Za hřbitovem

IČ protistrany
48038599
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
9. 4. 2019 9. 4. 2019