Prosečské lístky

povesti_2014_prosec_obal-page-001.png
Printer Friendly, PDF & Email

V těchto dnech vyšla díky vedení našeho města publikace Prosečské lístky sestavená členkamiKlubu seniorů Proseč. Některé z „lístků“ pravidelní čtenáři Prosečského zpravodaje už dobře znají. V knížce je soustředěno 52 pověstí, pohádek a povídek dotýkajících se zajímavých míst a událostí našeho nejbližšího okolí. Příběhy jsou doplněny fotografiemi současnými i fotografiemi a kresbami z archivu Města Proseč.

Knížka je zdařilá po obsahové i výtvarné stránce a může se stát i vhodným dárkem nejen pro obyvatele a rodáky těch obcí, které jsou v příbězích zmíněny.

Cena jedné publikace je 100,- Kč, zakoupit ji lze v prosečském infocentru nebo na městském úřadě.

Přejeme příjemné zážitky při četbě Prosečských lístků!

                                                                                                                  Klub seniorů Proseč

29. 9. 2014