Problematika koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19)

Covid-19
Printer Friendly, PDF & Email

Nouzový stav

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů. Dne 23. března 2020 Vláda ČR prodloužila platnost všech opatření do 1. dubna 2020.

 

 

Důležité odkazy:

Důležité telefony:

Nová linka 1212 (Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU:
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251 (Linka je v provozu v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin, o víkendu od 9:00 do 19:00 hodin)

Kontakty ve stavu nouze:
🔵 Jan Macháček, starosta města - 777 119 957
🔵 Stanislava Češková, vedoucí pečovatelské služby - 775 384 772
🔵 Petr Džbánek, velitel JSDH Proseč - 724 092 216

Aktuality:

 

 • Od 28. 3. do odvolání nařizuje ministerstvo zdravotnictví zákaz návštěv osob v domech s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty z důvodu ochrany uživatelů a prevence proti rozšíření onemocnění COVID -19. Uživatelům doporučujeme, aby omezili vycházení ze svých bytů pouze na procházky do přírody.

 • ✅ Dne 28. března 2020 provedla JSDH Proseč další preventivní dezinfekci vybraných veřejných míst a kontejnerů na celém území města.

 • ✅ Dne 27. března 2020 se v 17 hodin uskutečnilo historicky první jednání Zastupitelstva města Proseč vzdáleným způsobem bez osobní přítomnosti zastupitelů, s vylouřením veřejnosti. Toto mimořádné opatření schválila Vláda ČR usnesením č. 274 ze dne 23. března 2020. Na omezeném programu bylo zajištění a schválení prostředků na opatření Covid-19 a pořízení zásob hygienického a drogistického zboží a ochranných pomůcek pro jednotky SDH, zaměstnance a hlavně občany našeho města v maximální zájmu zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.

 • ✅ Dne 27. března 2020 věnovali občané města dar v podobě 200 ks ručně šitých bavlněných roušek Chrudimské nemocnici.

 • ✅ Od pátku 27. března 2020 se smí vstupovat do všech obchodů jen s rukavicemi! Chraňte sebe i ostatní, děkujeme.

 • ✅ Dne 24. března 2020 vydalo Ministerstva zdravotnictví ČR doporučení k používání některých ochranných prostředků.

 • Dne 23. března 2020 Vláda ČR prodloužila platnost všech opatření do 1. dubna 2020.

 • Vláda ČR dne 23. března 2020 schválila prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, posunutí termínu podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna, kurzarbeit (přímá pomoc podnikům) i půlroční odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ a také pozastavení EET (musí schválit ještě PSP ČR).
 • Druhá vlna roušek v Proseči! Městu Proseč se podařilo získat další bavlněné roušky, které budou k dispozici pro seniory, samostatně žijící osoby a osoby bez trvalého pobytu žijící v Proseči. Pokud máte o roušky zájem, napište Vaše celé jméno a adresu nejpozději do středy 25. března 2020 SMS zprávou na tel. 776 708 029 nebo e-mailem na klofat@prosec.cz. Roušky budou následně zájemcům distribuovány do konce tohoto týdne.
 • Opět změna v čase nakupování seniorů! Vláda od úterý 24. března 2020 zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách s výměrou nad 500 m2 v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Obchody s plochou měnší než 500 m2 si mohou určit vlastní pravidla, ale mají upřednostňovat seniory. 
 • Vláda doporučila osobám starším 65 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházeli mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Zároveň vláda nařídila starostům obcí, aby těmto osobám zajistili potřebnou pomoc včetně nákupu potravin a léků. Doporučujeme, aby o nákupy a léky senioři požádali pečovatelskou službu nebo hasiče, na které dostali kontakt přímo do svých domovů, dobrovolníky a nebo sousedy. Pečovatelská služba Proseč tuto službu zajišťuje zdarma po dobu trvání nouzového stavu pro všechny občany, včetně aktuálních klientů pečovatelské služby.

 • Od pátka 20. 3. 2020: otcové zákaz u porodu, senioři mají vyhrazený čas v obchodech 7:00 - 9:00 hodin, ošetřovné navýšené na 80 procent, dostanou ho i osoby OSVČ a rodiče dětí do 13 let.

 • Město Proseč zajistilo ve středu 18. 3. 2020 a ve čtvrtek 19. 3. 2020 vlastní roznos ručně šitých bavlněných roušek všem občanům s trvalým pobytem na území města. Noste poctivě a trvale roušky s heslem: "Moje rouška chrání Tebe, tvoje rouška chrání mě!"

 • Pro občany a seniory jsou zde nápomocní nejen vedení a zaměstnanci města, dobrovolníci, ale také Pečovatelská služba Proseč a dobrovolní hasiči. V případě, že potřebujete pomoc s nákupem nebo zajištěním léků, prosím kontaktujte nás na tel. 734 578 708 nebo na tel. 775 384 772. Děkujeme všem za pomoc, vážíme si jí.

 • Snažíme se sami zajistit zásoby dezinfekce, hygienické a ochranné pomůcky pro pečovatelskou službu, jednotky hasičů, pro lékaře na našem území a také pro občany, protože na stát se spoléhat vůbec nemůžeme.

 • Přestože pečovatelské službě chybí zatím potřebné ochranné pomůcky, budou se snažit pečovatelky s vyšší opatrností pomáhat seniorům s nákupy a zajišťováním léků v období karantény.

 • Město se bude snažit přehledně informovat občany o množících se opatřeních přes dostupné informačními kanály jako webové stránky, sociální sítě, Mobilní rozhlas a městský rozhlas.

 • Prohlášení hejtmana Martina Netolického k vyhlášení nouzového stavu (12. 3. 2020)

Opatření dotýkající se přímo občanů Proseče (Aktualizace 23. 3. 2020):

 • Mětský úřad Proseč / Město Proseč
  • Od pondělí 16. 3. 2020 je městský úřad uzavřen pro veřejnost a provoz je omezen pouze na podatelnu v pondělí 8-11h a  středu 13-16h.
  • Všichni úřednici dělají dále svou práci, pro občany jsou k dipozici na telefonu a e-mailu - kontakty na úředníky a vedení města uvedeny zde
  • Omezení kontaktu s veřejností platí i pro starostu a místostarostu, jsou zrušeny všechny schůzky bez předchozí domluvy, vedení města je na telefonu a online (kontakty Jan Macháček, starosta tel.: 777 119 957, e-mail: starosta@prosec.cz, Miloslav Hurych, místostarosta tel.: 608 145 170, e-mail: hurych@prosec.cz)
  • Od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřena také pokladna Městského úřadu v Proseči, přijímány budou pouze platby na účet, v této souvislosti je prodloužena splatnost VŠECH místních poplatků a plateb až do 31. května 2020.
 • Finanční úřad, pracoviště Chrudim
  • omezení má i pracoviště Finanční správy  přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 • Úřad práce, pracoviště Chrudim
  • v souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky (dále jen“ ÚP ČR“) s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty na ÚP ČR. Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Komunikace se zaměstnavateli (volná místa, APZ – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, atd.) bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.
  • O průběhu vyřizování Vašich podaných žádostí o příspěvky na veřejně prospěšné práce budete průběžně telefonicky informováni. Vyúčtování mzdových nákladů prosím zasílejte poštou nebo elektronicky do datové schránky ÚP ČR. Nové žádosti o příspěvky na veřejně prospěšné práce přijímáme, zasílejte je poštou nebo elektronicky do datové schránky ÚP ČR.
 • Výkupna a sběrný dvůr
  • Od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřena výkupna druhotných surovin a sběrný dvůr města pro veřejnost
 • Lékaři
  • Přechod ordinace Bačkovský na OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM, návštěvu je nutné domluvit se sestřičkou vždy předem telefonicky - Proseč 469 321 203 a Luže 465 325 347. Pouze akutní situace ošetříme bez objednání.
  • Zubní lékař MUDr. Mrkvička ordinuje PO-PÁ dopoledne a přijímá pouze akutní případy a to na základě předchozího telefonického objednání
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Pečovatelská služba
  • Od pátku 13. 3. 2020 nabízí Pečovatelská služba Proseč všem seniorům, ato i těm, kteří nejsou klienty pečovatelské služby, zajištění nákupu potravin a zajištění léků - zájemci mohou kontaktovat tel. 734 578 708
 • Městská knihovna
  • Od pátku 13. 3. 2020 je uzavřena městská knihovna
 • Česká pošta
 • Doprava
 • Kulturní a společenské akce v březnu a dubnu
  • zrušeny všechny kulturní a společenské akce v březnu - kino Poslední aristokratka, koncert Marien, divadlo Faust (vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní termín představení, v případě zájmu budou vráceny peníze zpět)
  • zrušeno kino v dubnu (filmy budou přesunuty na květen nebo na letní kino)
  • zrušeno taneční pro dospělé v neděli (pokračování bude po skončení nouzového stavu)

 

Mimořádná opatření

Omezení volného pohybu

 • s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
  •  cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
  •  pobytu v přírodě nebo parcích,
  •  cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;
 • s účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky
  • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;
 • od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa);
  • k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce;
 • z důvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které mělo proběhnout ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020.

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

 • od 14. března 2020 platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí výskytu koronaviru s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky;
 • byl zastaven příjem žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech ČR s výjimkou osob, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • byla zastavena řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, s výjimkou osob, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • byla přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech;
 • od 16. března 2020 0.00 hodin platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky;
 • od 16. března 2020 0.00 hodin byl vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka, například zaměstnanců v nákladní, drážní či letecké dopravě;
 • výjimka ze zákazu vycestovat z České republiky také se nevztahuje na přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery
  • s účinností od 26. března platí pro pendlery nové podmínky, a to podle místa překračování hranice a podle typu práce
  • přesné znění podmínek naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra
 • osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlerům), se nařizuje strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění
  • pokud u nich budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, nařizuje se poskytnutí potřebné součinnosti zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19
 • pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu – kromě ostatních povinností a zákazů pro obyvatele ČR pendleři navíc nesmí:
  • vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami,
  •  zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu,
  •  vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi,
  • vykonat pobyt v přírodě nebo parcích;
 • po návratu do ČR musí  pendleři absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní,  doklad o jejím absolvování vystaví ošetřující lékař a při zahájení nového turnusu  ho musí předložit policii;
 • Do 27. března do 24.00 platí výjimka z omezení cestování během nouzového stavu též pro situaci  spočívající ve vyzvednutí osobního vozu parkujícího na letišti v sousedním státě pro občany ČR za doprovodu jiné osoby, pokud to umožní daný stát;
 • od 13. března od 12.00 hodin platí mimořádné opatření nařizující, že všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě;
 • řidiči nákladních vozidel a autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, posádky vlakových čet a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek plavidel a posádky vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu, pro které platí výjimka z nařízení o povinné karanténě, vláda doporučuje chovat se v rizikových oblastech s maximální obezřetností a na minimum omezit kontakt s místním personálem;
 • v souvislosti s nutnou repatriací českých občanů ze zemí, které přijaly mimořádná opatření k zabránění šíření koronaviru nebo odkud byly omezeny či zrušeny komerční spoje hromadné dopravy, vláda uvolnila 111 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění návratu občanů ČR do vlasti.

 

Otázky a odpovědi Ministerstva zahraničních věcí k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s cestováním.

Pomoc občanům - mimořádná přeprava v Evropě.

Opatření na státních hranicích

 • od 14. března 2020 00.00 hodin byla až do odvolání znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice;
 • státní hranice se Slovenskem a s Polskem jsou uzavřeny z iniciativy těchto zemí;
 • překročení státních hranic pro tranzitní dopravu a osoby s výjimkou ze zákazu je povoleno jen na vybraných hraničních přechodech a na letištích Václava Havla Praha a Praha-Kbely;
 • k plnění úkolů Policie ČR povolala vláda vojáky v činné službě a příslušníky Celní správy ČR
 • povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu;
  • toto opatření platí za podmínky, cizinec bude mít po dobu platnosti nařízení platný pracovně-právní vztah se zaměstnavatelem v ČR;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení 

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

 

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

 • od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti;
 • až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob;
 • k 13. březnu 2020 od 6.00 hodin je zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích;
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 se zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb rozšiřuje i na bazény a turistická informační centra;
 • s účinností od 24. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení;
 • s účinností od 24. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • s účinností od 24. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje
  • provoz heren a kasin
  • provoz autoškol
  • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
  • provoz samoobslužných prádelen a čistíren
  • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště
 • s účinností od 24. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních  a školských ubytovacích zařízeních
  • tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (s účinností od 27. března) a prodej cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR;
 • s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením
  • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. byl pozastaven prodej jízdních dokladů průvodčími ve vlacích Českých drah, cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu;

 

Přehled omezení v jednotlivých sektorech na strákách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mimořádná opatření a doporučení na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Opatření v oblasti maloobchodu

 

 • s účinností od 27. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
  • potravin,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin, časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
  • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladní prodej jízdenek,
  • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  • provozování pohřební služby,
  • květinářství,
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
  • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
  • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
  • rovozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren
  • myčky automobilů
 • pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
 • od 25. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 mv čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskoz službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru;
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500 mse od 25. března nařizuje senory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při prodeji upřednostnit;
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu;
 • s platností od 24. března 2020, 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • s účinností ode dne 25. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochrnaný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;

 

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

 • od 13. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami;
 • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi vysokoškoláků je nadále povolena;
 • zakázána je ke stejnému datu rovněž osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami;
 • k 13. březnu 2020 je zakázána také osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře;
 • zakázána je rovněž osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.
 • Vláda nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí;
 • od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb;
 • státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
  • proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,
  • výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách,
  • pokud by nedošlo k otevření škol do 1 června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení;
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol,
  • uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny;
 • změna ve státních maturitách a v jednotných přijímacích zkouškách ještě podléhá schválení Parlamentem ČR

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Opatření v dopravě

 • s účinností od 14. března 2020 00.00 hodin je zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravovat cestující přes hranice České republiky;
 • od stejného data platí stejný zákaz i pro dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě;
 • v rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají dopravci zakázáno využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni;
 • tato opatření neplatí pro návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do ČR nebo zpět mimo ČR;
 • výjimku z tohoto opatření může udělit ministr dopravy;
 • až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky;
 • všem provozovatelům veřejné dopravy se doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.

 

Podrobné informace Ministerstva dopravy

 

Opatření v sociální oblasti

 

 • Po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru SARS CoV-2 byla uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb;
 • konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy;
 • všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
 • s účinností od 28. března 2020 se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
  • vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,
  • zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru pro nemocné s nemocí COVID-19, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,
  • pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
  • stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická
  • celé znění nařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví
 • s platností od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; v nezbytně nutných případech a nezbytně nutné míře musí klientům zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí jiné vhodné sociální služby;
 • osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby registovanými poskytovateli sociálních služeb, mají po dobu trvání nouzového stavu nařízen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž jsou tyto sociální služby (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) poskytovány;
 • od 18. března se nařizuje registrovaným poskytovatelům sociálních služeb podle zákona o sociálních služeb (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) přerušit poskytování těchto služeb po dobu trvání nouzového stavu;
 • poskytovatelům sociálních služeb  se nařizuje přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytovat služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu;
 • poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob;
 • hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy se nařizuje zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt;
 • osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
 • starostům obcí se nařizuje povinnost zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků;
 • v režimu legislativní nouze vláda připravila návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že
  • prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky,
  • mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
  • rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně
  • přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně;
 • z důvodu maximálního omezení kontaktů v době karantény bylo přijato nařízení MPSV, kterým Úřad práce ČR žadatelům o vylacení nepojistných sociálních dávek na 2. čtvrtletí roku 2020 automaticky uzná doklady předložené k uznání těchto dávek na 1. čtvrtletí;
  • v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči byl připraven obdobný návrh mimořádného zákona, který vláda požádá Parlament projednat ve stavu legislativní nouze.

 

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním vztahům.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb.

 

Opatření v oblasti zdravotnictví

 

 • s účinností od 24. března 2020, 00:00 hodin se zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;
 • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu byla uložena pracovní povinnost žákům a studentům pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství lékařských fakult veřejných vysokých škol a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry;
 • poskytovatelé akutnní lůžkové péče mají nařízeno omezit plánované operační výkony na ty výkony, které nesnesou odkladu, aby maximum kapacit měli vyčleněno pro případné pacienty s nemocí COVID-19;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • od 17. března platí nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, kterým se zakazuje u všech registrovaných léčivých přípravků, které jsou určeny pro trh na území České republiky, jejich následný vývoz do členských států Evropské unie a vývoz do zemí mimo Evropskou unii;
 • s účinností od 28. března 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou
  • nezletilých pacientů,
  • pacientů s omezenou svéprávností,
  • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která:
  • je cizinka a potřebuje tlumočení,
  • má závažné duševní onemocnění,
  • je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
 • a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se od 25. března 2020 zakazuje přijímat nové pacienty  za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče;
 • všechna zařízení akutní lůžkové péče v České republice mají  povinnost vyčlenit kapacitu lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19 včetně zabezpečení nezbytného personálu a zajištění odpovídajících bezpečnostních podmínek;
 • s účinností od 22. března 2020, od 18: 00 hodin se lékařům až na výjimky a veterinárním lékařům zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil, lékárníkům se až na výjimky zakazuje tento léčivý přípravek vydávat
  • výjimkou jsou předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s nemocí COVID-19
 • všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti a všichni zaměstnanci spadající pod zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících mají povinnost v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků, mají povinnost o tomto rizikovém kontaktu bezodkladně informovat svého zaměstnavatele – poskytovatele zdravotních služeb
  • poskytovatel zdravotních služeb u zdravotnických pracovníků, jejichž výkon práce není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, nařídí karanténu,
  • poskytovatel zdravotních služeb u zdravotnických pracovníků, jejichž výkon práce je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb a nemají klinické příznaky nemoci COVID-19, zajistí těmto pracovníkům výkon povolání za přísných bezpečnostních opatření stanovených nařízením ministra vnitra a tuto skutečnost oznámí místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
 • všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje
  • vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,
  • zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,
  • zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s touto metodikou,
  • vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19,
  • zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování;
 • všem poskytovatelům akutní lůžkové péče s účinností od 24. března od 18 hodin se nařizuje
  • aby každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním COVID-19, který byl v lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19- klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.,
  • aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),
  • aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

Omezení v oblasti činnosti úřadů

 • s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
  • omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
  • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň
  • omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
  • zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
  • zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).
 • omezení kontaktů se provede zejména takto:
  • omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
  • nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
  • příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
  • dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
  • výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu;
 • s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu se územním samosprávným celkům ukládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám;
  • zasedání musí být vedeno prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti,
  • osobní účast veřejnosti je vyloučena.

Opatření v oblasti daní a podpory zaměstnavatelů

 • Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, jejich přehled naleznete v tiskové zprávě;
 • Ministerstvo financí vydalo nařízení, které umožní plošné prominutí příslušenství daně a poplatků;
 • v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků;
  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem,
  • prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020,
  • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
  • prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020,
 • Ministerstvo financí rovněž rozhodlo o úpravě metodiky;
 • ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2;
  • metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.)
 • více informací k daňovým opatřením v tiskové zprávě a průvodci Ministerstva financí.
 • podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:
  • možnost požádat o posečkání úhrady daně
  • možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat
  • možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení
  • možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně)
 • osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění
 • pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnosti používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze
 • pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití
 • s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a vzhledem k nutnosti zafinancovat nezbytná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva a na podporu české ekonomiky byla připravena úprava státního rozpočtu nově se schodkem 200 miliard korun
 • Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat klienty;
  • Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven.
 • Ministerstvo financí dále sděluje, že daňoví poradci, účetní a auditoři mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu
 • na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;
 • vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o program COVID vypsalo MInisterstvo průmyslu a obchodu podpůrný úvěrový program COVID2, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobnch podmínek jako v případě programu COVID;
 • Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích;
 • byl schválen cílený program podpory zaměstnanosti, který bude kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19;
  • z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020,
  • zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa, budou po celou dobu její platnosti pobírat 60 procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí mzdové náklady v plné výši;
  • zaměstnanci, kterým vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízeného uzavření či omezení provozu v důsledku vládou nařízených krizových opatření, budou pobírat 100 procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 80 procent mzdových nákladů;
  • zaměstnanci, kterým vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 procent), budou pobírat 100 procent platu a stát zaměstnavatelům uhradí 80 procent z vyplacené mzdy
  • zaměstnanci, kterým vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti firmy, budou pobírat 80 procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 50 procent z vyplacené mzdy
  • zaměstnanci, kterým vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, budou pobírat 60 procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 50 procent z vyplacené mzdy
 • ​na podporu bezkontaktního styku s úřady a institucemi je s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zavedeno bezplatné využívání datových schránek
 • opatření pro pandemií postižené zemědělce, potravináře a lesníky:
  • bude povoleno odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
  • bude jim poskytnuta garantovaná podporu i na provozní financování
  • budou navýšeny národní zdroje v Programu rozvoje venkova
  • na zmírňování dopadů budou maximálně využity finanční prostředky z evropských zdrojů
 • pro podniky nad 250 zaměstnanců bude připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun

Opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti

 • s účinností ode dne 18. března 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

 

Opatření v oblasti vězeňské služby

 • s účinností od 14. března 2020 od 00.00 hodin jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice.

 

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

 • vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2;
 • to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.
Dokumenty
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu (Usnesení číslo 194 ze dne 12. března 2020)
Čt, 03/12/2020 - 15:09
Jan Macháček
Thumbnail
Klíčová slova, štítky
Opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do zahraničí (Usnesení č. 203 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:40
Jan Macháček
Thumbnail
Opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (Usnesení č. 204 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:40
Jan Macháček
Thumbnail
Krizové opatření Ministerstva dopravy (Usnesení č. 205 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:41
Jan Macháček
Thumbnail
Zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení (Usnesení č. 206 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:42
Jan Macháček
Thumbnail
Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb (Usnesení č. 207 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:43
Jan Macháček
Thumbnail
Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb a zákaz maloobchodního prodeje (Usnesení č. 208 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:43
Jan Macháček
Thumbnail
Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví (Usnesení č. 209 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:44
Jan Macháček
Thumbnail
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nemoci zvířat či rostlin (Usnesení č. 210 ze dne 13. března 2020)
Pá, 03/13/2020 - 19:44
Jan Macháček
Thumbnail
Povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru (Usnesení č. 212 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 09:56
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Změna Statutu Ústředního krizového štábu (Usnesení č. 213 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 09:56
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o možnosti nahrazení zdravotního průkazu či posouzení zdravotní způsobilosti čestným prohlášením (Usnesení č. 214 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 09:57
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky (Usnesení č. 215 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 09:59
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zákazu čerpání dovolené během nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví (Usnesení č. 216 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 09:59
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o omezení provozu na pracovištích (Usnesení č. 217 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:00
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o odložení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (Usnesení č. 218 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:02
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zajištění školských zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let v případě potřeby (Usnesení č. 219 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:03
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (Usnesení č. 220 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:05
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (Usnesení č. 221 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:05
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (Usnesení č. 225 ze dne 15. března 2020)
Po, 03/16/2020 - 10:06
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Záruka COVID (Usnesení č. 237 ze dne 16. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:39
Jan Macháček
Thumbnail
Výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky (Usnesení č. 238 ze dne 16. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:40
Jan Macháček
Thumbnail
Opatření o poskytování sociálních služeb (Usnesení č. 239 ze dne 16. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:41
Jan Macháček
Thumbnail
Opatření o pomoci a zákazu vycházení osobám starších 70 let (Usnesení č. 240 ze dne 16. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:42
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Zákaz maloobchodního prodeje a služeb se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům (Usnesení č. 241 ze dne 16. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:42
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zákazu pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat vedlejší výdělečnou činnost (Usnesení č. 243 ze dne 17. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků (Usnesení č. 245 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:46
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Změna usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237, o záruce COVID (Usnesení č. 246 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:46
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků ,omezení pohybu a zdravotních kontrolách pendlerů (Usnesení č. 247 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:47
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o platnosti povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza (Změna usnesení vlády č. 214) (Usnesení č. 248 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nakupování v maloobchodních prodejnách potravin (Usnesení č. 249 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:49
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování (Usnesení č. 250 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:50
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Doporučení provádět dezinfekci v maloobchodních prodejnách a veřejné dopravě (Usnesení č. 251 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:50
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Opatření o zákazu přijímání nových pacientů do zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče (Usnesení č. 252 ze dne 18. března 2020)
St, 03/18/2020 - 18:51
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Út, 03/24/2020 - 23:37
Jan Macháček
Thumbnail
Sbírka zákonů částka č. 44
Út, 03/24/2020 - 23:47
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Sbírka zákonů částka č. 45
Út, 03/24/2020 - 23:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Štítky
12. 3. 2020 30. 3. 2020