Období zvýšeného nebezpečí požáru

pozar.jpg
Printer Friendly, PDF & Email
Dne 26. července 2013 bylo Radou Pardubického kraje vydáno nové nařízení, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto nové nařízení současně ruší stávající nařízení č. 1/2006 z 27. července 2006. Důvodem změny nařízení bylo lepší specifikování doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, která je nově navázána na vyhlášení stupně nebezpečí požáru, který vyhlašuje ČHMÚ (odkaz na webové stránky ČHMÚ, kde jsou informace o stupních nebezpečí - http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_13_Monitoring_sucha&last=false. Uvedenou změnou odpadá vyhlášení období hejtmanem kraje a jeho následné odvolání, a to složitou cestou. Jde o změnu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení.Současně došlo ke změně čl. 3 nařízení, který nově řeší informační povinnost hejtmana – tedy ne již určování období, ale jen informaci o tom, že období nastalo, a to obvyklou formou. Současně s novým nařízením byl obcím postoupen prostřednictvím kraje i dopis, kterým je obcím oznámeno vydání nařízení a současně i podrobnosti k plnění nařízení."V příloze dopisu je i zmínka o povinnosti pro právnické a podnikající fyzické osoby - § 7 zákona o PO – povinnost pro vlastníky lesů se souvislou výměrou větší než 50 hektarů. Důležité je, že v letošním roce není a nebude prováděna letecká hlídková služba, kterou zajišťovalo Ministerstvo zemědělství ČR, tedy vlastnící si musí poradit sami," doplňuje plk. Mgr. Pavel Nejtek z odboru prevence HZS Pardubického kraje. Vendula Horáková, tisková mluvčí
Dokumenty
28. 7. 2013 29. 9. 2013