Noc kostelů v Proseči (29. 5.)

nockostelu2015-all-page-001.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

V pátek 29. května se opět otevřou oba prosečské kostely a připojí se k tradiční Noci kostelů. Myšlenka otevřít kostely a dát zažít duchovní prostor jinak vznikla v Rakousku, ve Vídni roku 2005. První české kostely se připojily v roce 2009. Bohatý kulturně-duchovní program slibující nové zážitky je již tradicí i v Proseči. Navíc se programy kostelů v zásadě nepřekrývají, takže si Noc můžete vychutnat celou.

Děti (v doprovodu dospělých) zveme k evangelickému kostelu od 17 do 19 h. Mohou si vyzkoušet obří bubliny, malovat v kostele při hudbě nebo zkusit kvíz na hřbitově „Nebojte se zombíků!“. Jako doprovodný program bude k ochutnání káva a čaj ze „spravedlivého obchodu“ (FAIR TRADE) a malé občerstvení. Několik druhů kvalitní kávy, čajů, čokolády, kakao aj. bude možno koupit. V tomto čase budou na požádání i komentované prohlídky kostela a hřbitova.

Mezitím začne v 18.15 program v kostele sv. Mikuláše. Bude zahájena výstava výtvarných prací P. Josefa Čechala. V 18.45 na faře se můžeme něco dovědět o občanském sdružení Neratov. Vyprávět o životě v pohraničí, o obnově zničeného kostela, ale hlavně o novém životě lidí v malé vesnici Neratov v Orlických horách bude mluvit pan Antonín Nekvinda. Hudební potěšení připravuje „náhodné hudební uskupení“ NAŽIVO. Koncert začne ve 20.00 v kostele a zakončí ho průvod světel.

Kostel sv. Mikuláše bude otevřen od 18.15 do 22.00 a po celou tuto dobu můžeme ochutnat mešní vína, obdivovat výtvarné práce dětí z Rodinného centra Mikeš a výrobky chráněné dílny oblastní charity Nové Hrady u Skutče, které budou též k prodeji, seznámit se s misijní činností.

V evangelickém kostele bude ve 21.15 autorské čtení s hudbou. Miloslav Lapáček, muzikant, kazatel ČCE a otec 5 dětí bude číst své povídky. Četba bude střídána jeho mužným zpěvem a varhanními skladbami v podání jeho ženy, paní Dagmar Lapáčkové, nadané varhanice a respektované učitelky hudby. Celý program Noci kostelů završí tichá chvíle se čtením žalmu na dobrou noc přibližně ve 22 h.

Srdečně Vás zveme!

Městu Proseč děkujeme za finanční podporu!

 

Farní společenství při kostele sv. Mikuláše a farní sbor Českobratrské církve evangelické

(O. Klímová)

 

NOC KOSTELŮ 2015 v přehledu

17.00 - 19.00 v evangelickém kostele

PRO DĚTI: Maxibubliny, malování s hudbou, kvíz na hřbitově

DOPROVODNÝ PROGRAM:

- ochutnávka a prodej FAIRTRADE (káva, čaj, čokoláda),

- prohlídky kostela a hřbitova s průvodcem

 

18.15 - 22.00 v kostele sv. Mikuláše

Zahájení, VÝSTAVA PRACÍ P. Josefa Čechala

18.45 BESEDA s Ant. Nekvindou: Sdružení Neratov v Orl. Horách (www.neratov.cz)

20.00 koncert NAŽIVO

Průvod světel

DOPROVODNÝ PROGRAM (do 22.00):

- prodej výrobků chráněné dílny oblastní charity Nové Hrady u Sk., ochutnávka mešních vín, výstavka prací dětí z RC Mikeš, stánek o misiích

 

21.15 - 22.00 v evangelickém kostele

Autorské čtení s hudbou (čte a zpívá M. Lapáček, varhany D. Lapáčková)

22.00 ŽALM PRO POKOJNOU NOC

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

 

Odkazy:

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost937

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1841

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2015

www.neratov.cz

 

20. 5. 2015