Občan

10. 10. 2022
Recycling – kovové odpady, a.s. oznamuje, že výkupna a sběrný dvůr v Proseči bude v úterý 11.10.2022 a ve čtvrtek 13.10.2022 z provozních důvodů otevřen až od 9:00 hodin.
6. 10. 2022
Dovolujeme si Vás upozornit, že 11. 10. 2022 může docházet ke změnám tlaku vody ve veřejném vodovodu a krátkým výpadkům v zásobení vodou.
6. 10. 2022
Recycling – kovové odpady a.s. oznamuje, že od 3. 10. 2022 poplatek za odložení kartonu ve sběrném dvoře bude činit 1,- Kč/kg bez DPH.
30. 9. 2022
Recycling – kovové odpady a.s. oznamuje, že z provozních důvodů bude výkupna a sběrný dvůr v Proseči v pondělí 3.10.2022 otevřena až od 9:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
26. 9. 2022
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 5. 10. od 7:30 do 14:30, ve dne 6. 10. od 7:30 do 15:00 a 11. 10. 2022 od 7:30 do 14:30 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie.
26. 9. 2022
Policie ČR upozorňuje občany na nové triky podomních prodejců. Ve městě Proseč je podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou.
23. 9. 2022
UPOZORNĚNÍ!!! Volební okrsek č. 1 pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Proseč a Podměstí se nachází ve Spolkové domě v ulici Borská čp. 137.
20. 9. 2022
MUDr. Vylíčil nebude ordinovat ve čtvrtek 22. 9. a 29. 9. 2022.
20. 9. 2022
MUDr. Vylíčilová nebude ordinovat 21. 9. - 3. 10. 2022. Akutní případy ošetří MUDr. Pokorná v Luži.
20. 9. 2022
MUDr. Zahnášová Jaroslava oznamuje, že 20. 9. - 23. 9. 2022 nebude ordinovat.