Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 11. 2013
Datum ukončení
1. 11. 2014

Cílem projektu je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů vznikajících na území obce. Obec z poskytnuté dotace pořídí 13 kusů kontejnerů o celkovém objemu 119 m3 a nosič kontejnerů. Kontejnery budou přistavovány dle požadavků občanů a potřeb obce v průběhu celého roku s tím, že frekvence bude vyšší v jarních měsících a na počátku podzimu v závislosti na sezónní údržbě zeleně.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Evidence projektu v OPŽP:

  • Název projektu: "Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč"
  • Číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.22629
  • Výzva: 52. výzva OPŽP

Náklady na realizaci celého projektu: 2,3 mil. Kč

Historie projektu:

  • 2013.12 - podána žádost o dotaci z 52. výzvy OPŽP prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstrňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
  • 2013.11 - zpracování PD
Dokumenty
stanoviko_pk.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)