Revitalizace radnice v Proseči čp.18, k.ú. Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 10. 2013
Datum ukončení
1. 12. 2015

Výtvarný návrh dle dobových fotografiíProvedení výměny výplní otvorů oken a dveří, kontaktního zateplovacího systému (KZS) fasády pláště budovy a zateplení stropu pod nevytápěnou půdou. Dále bude řešen bezbariérový přístup do objektu vestavbou výtahu. Vzhled fasády a oken by měl být vrácen do doby vzniku budovy tj. do roku 1888 s doplněním několika nových prvků charakterizujících veřejnou budovu - Městský úřad Proseč.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Evidence projektu u OPŽP (zateplení):

  • Název projektu: "Revitalizace radnice v Proseči čp.18, k.ú. Proseč"
  • Číslo: CZ.1.02/3.2.00/13.21417
  • Výzva: 50. výzva OPŽP

Náklady na realizaci celého projektu: 5,25 mil. Kč

Historie projektu:

  • 2013.11 - podána žádost o dotaci z 50. výzvy OPŽP na zateplení veřejných budov (Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), Primární oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), Podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie)
  • 2013.11 - vypracován energetický audit
  • 2013.10 - zpracování PD s názvem "Revitalizace radnice v Proseči čp.18, k.ú. Proseč", která řeší komplexně zateplení, sanaci a rovněž bezbariérové řešení - vestavba výtahu