Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
10. 11. 2015
Datum ukončení
30. 6. 2017

Cílem projektu je rekonstrukce jediných veřejných WC v lokalitě Přírodní rezervace Maštale. Současný stav toalet je havarijní, poslední rekonstrukce byla provedena před 30 roky (viz. stav fotodokumentace příloha). Předmětem rekonstrukce je výměna všech zařizovacích předmětů, opravy rozvodů, instalace topení, výměna oken, dveří, výměna vnitřních obkladů, zateplení části toalet a oprava vnější omítky.

Funkční a technicky vyhovující sociální zařízení je důležité pro další rozvoj a udržení cestovního ruchu v Proseči, jeho okolí a v turisticky atraktivní oblasti Maštale - největší přírodní rezervaci Pardubického kraje. Území mikroregionu Toulovcovy maštale a okolí Proseče je místem s vysokým přírodním potenciálem. Je to místo vyhledávané a navštěvované turisty. Oblast je protkána cyklistickými a turistickými trasami. V souvislosti podpory rozvoje této oblasti, podpory návštěvnosti tohoto území a v souladu s principy šetrného cestovního ruchu a udržitelnosti rozvoje chceme tuto turistickou oblast dále rozvíjet a zajistit i kvalitní zázemí pro turisty a návštěvníky a tomu může tento projekt významně přispět.

Rekonstrukce by měla řešit také bezbariérový přístup na toalety.

Předmětem stavebních úprav jsou veřejné toalety, které se nachází na náměstí v Proseči. V rámci stavebních úprav je řešena nová dispozice stávajících nevyhovujících toalet. V nové dispozici je řešen ke stávajícímu WC ženy, WC muži a úklidové komoře navíc WC invalidé. Ke stávajícím toaletám je řešen nový bezbariérový vstup.

Stavebně - architektonické řešení se zásadně nemění. Je navržen nový vstup (rozšíření dveří), všechny výplně otvorů budou vyměněny za nové – plastová okna a dveře s izolač. dvousklem. Fasáda toalet je zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F+silikon. stěrka 1,5mm na stávající břizolit.

Odůvodnění realizace projektu:

 • Havarijní současný stav veřejných WC, jediných v PR Maštale provozovaných městem Proseč
 • Projekt bude přínosný pro všechny návštěvníky našeho města a Přírodní rezervace Maštale
 • Jeho realizace je naprosto nezbytná pro budoucí zachování této služby v následujících letech
 • Využití je pro max. cílovou skupinu - návštěvníci, hosté, turisté, cykloturisté
 • Vyřešení bezbariérového vstupu

Informace o projektu:

 • Příprava projektu: 12/15
 • Realizace projektu: 03/17-06/17
 • Autor projektové dokumentace: Ing. Josef Jokeš (02/2017)
 • Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.
 • Rozpočtované náklady stavebních prací: 762 307,- Kč bez DPH
 • Nabídková cena dle veřejné zakázky: 597 552,- Kč bez DPH
 • Skutečně uhrazená cena: 551 613,- Kč bez DPH
 • Dotace: 150 000 Kč (Pardubický kraj)

Zveřejněná smlouva na profilu zadavatele

Projekt je v souladu s Programem rozvoje města Proseč 2011-2021