Regenerace zeleně města Proseče

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 1. 2011
Datum ukončení
1. 12. 2014

Projekt "Regenerace zeleně města Proseče" vznikl na základě zjištění o stavu ploch zeleně intravilánu města Proseče a následného požadavku na vyřešení oprav, zkvalitnění stávající zeleně a vypracování návrhu oprav a dosadeb dřevin. Cílem projektu je komplexní obnova zeleně města. Zahrnuje obnovu kosterního stromového patra, části stromořadí a významných ploch zeleně města a ošetření památných stromů. Tento projekt je první etapou obnovy zeleně města Proseče, na kterou navazuje připravovaná další etapa obnovy zeleně přilehlých místních částí. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z „Operačního programu životní prostředí“ – prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

 • 01.2014 - vypsána veřejná zakázka na realizaci projektu
 • 12.2013 - zadávací dokumentace schválena SFŽP
 • 2013 - příprava výběrového řízení na generálního dodavatele
 • 2013 - ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podpořil náš projekt byl podpořen k financování a realizaci
 • 2013 - čekáme na akceptaci a vyhodnocení naší žádosti o dotaci
 • 2012 - podána žádost o dotaci z OPŽP, výzva č. 42, Prioritní osa: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Primární oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • 2012 - aktualizace dokumentace o ošetření památných stromů, připraveno 2. vydání PD
 • 2012 - projekt získal nižší bodové hodnocení a byl zařazen SFŽP do zásobníku
 • 2011 - projekt byl přijat k hodnocení (akceptační číslo 11099766)
 • 2011 - podána žádost o dotaci z OPŽP, výzva č. 27, Prioritní osa: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Primární oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • 2011 - příprava PD

Místo realizace:

 • Záboří - Rychtářovy sady
 • Proseč - Areál základní školy
 • Paseky - Park gen. Svatoně a kap. Sošky
 • Podměstí - kolem silnice po pravé straně při cestě od benzímnové pumpy
 • Záboří - areál pod "hangárem"
 • Některé památné stromy na katastrálním území města (2. aktualizované vydání)
Dokumenty
a_1.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)