Regenerace zeleně města Proseč - II. etapa

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 10. 2013
Datum ukončení
1. 12. 2015

Projekt "Regenerace zeleně města Proseč – II.etapa" vznikl na základě zjištění o stavu ploch zeleně intravilánu města Proseče a následného požadavku na vyřešení oprav, zkvalitnění stávající zeleně a vypracování návrhu oprav a dosadeb dřevin.
Cílem projektu je komplexní obnova zeleně města. Zahrnuje obnovu kosterního stromového patra, části stromořadí a významných ploch zeleně města. Zahrnuje i okolí evangelického kostela, který je v návrhu na zapsání do ÚSKP a návrh obnovy zeleně byl konzultován se specialistou NPÚ – ÚOP Pardubice Tento projekt je II. etapou obnovy zeleně města Proseče a navazuje na I. etapu, která je v současné době realizována.
Dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z „Operačního programu životní prostředí“ – prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 10.2013 - příprava PD

Místo realizace:

  • Část 1 - Proseč - Prosečský rybník
  • Část 2 - Proseč - Evangelický hřbitov
  • Část 3 - Proseč - Zábořský rybník
  • Část 4 - Proseč - Fotbalové hřiště
  • Část 5 – Proseč - Podměstí náves
  • Část 6 – Proseč - alej Thomase Manna
  • Část 7 – místní část Česká Rybná - křižovatka
  • Část 8 – místní část Česká Rybná - hřiště

Další lokality je možné řešit v rámci III. etapy projektu

Dokumenty