Modernizace atletického hřiště v Proseči

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Realizace
Datum zahájení
1. 10. 2012
Datum ukončení
30. 6. 2017

Situace projektu atletický oválCílem projektu je zkvalitnění sportovního vyžití žáků Základní školy Proseč během výuky tělesné výchovy, ale i během jejich mimoškolních aktivit. Atletické hřiště je po vyučování a o prázdninách přístupné i veřejnosti.

Hřiště se nachází v centrální části obce Proseč v areálu Základní školy v katastrálním území 733181 Proseč u Skutče na parcelách č. 604/1 a 604/9. Vlastníkem předmětných pozemků je Město Proseč.

Stávající hřiště je tvořeno běžeckým oválem (délka 150 m + rovinka 75 m na sprint), rozběhovou dráhou s doskočištěm pro skok daleký a házecím sektorem, kde je umístěn kruh pro vrh koulí.

Běžecký ovál a rozběhová dráha pro skok daleký jsou tvořeny betonovými obrubníky a prachovým povrchem. Technický stav prvků je nevyhovující – betonové obruby jsou značně poškozené – polámané a vyvrácené. Také prachový povrch a celková konstrukce dráhy je za hranicí životnosti. Nevyhovující jsou také parametry stavby – šířka běžecké
dráhy je 2 m, přičemž minimální šířka by měla být 2,5 m. Proto je navržena celková modernizace oválu i rozběhové dráhy, při které dojde k nahrazení betonových obrub, provedení nových podkladních vrstev a nového povrchu z antuky..

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 09.2013 - podána žádost na MŠMT na podporu realizace projektu "Modernizace atletického hřiště v Proseči"
  • 08.2013 - projekt "Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Proseč" dopracován a přejmenován na "Modernizace atletického hřiště v Proseči"
  • 2013 - čekání na vyhodnocení žádosti o dotaci (jaro 2013)
  • 2012 - podána žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit
  • 2012 - zpracování 2. aktualizovaného vydání PD
  • 2012 - žádosti o dotaci nepodpořeny
  • 2011 - podání žádosti o dotaci na MMR a Pardubický kraj
  • 2011 - zhodnocení technického stavu a zpracování PD
Dokumenty
e_pricne_rezy.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)