Městská policie

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 11. 2011
Datum ukončení
1. 9. 2013

Město Proseč v současné době nemá zřízenou organizační složku městké policie, ale má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Skuteč o působení Městské policie Skuteč na katastrálním území našeho města v plném rozsahu.

Postavení a úkoly městské policie

Městská policie je orgán města, který při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě.

Výhody zřízení městského strážníka se statusem veřejného činitele

 • pružnější akceschopnost v katastru, který zná lépe než státní policie
 • větší důvěra lidí oznamovat trestnou činnost nebo přestupky
 • lepší vymáhání obecních vyhlášek
 • správa a provozování kamerových systémů na všech veřejných místech
 • řešení přestupků a trestných činů
 • užší spolupráce se státní policií
 • zlepšení dopravní situace v obci

Pravomoci a povinnosti městského strážníka

Oprávnění podle zákona o obecní policii:

 • oprávnění požadovat vysvětlení,
 • oprávnění předvést osobu,
 • oprávnění odebrat zbraň oprávnění odejmout věc,
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa,
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven,
 • oprávnění použít donucovacích prostředků,
 • oprávnění použít služebního psa,
 • oprávnění použít služební zbraň,
 • oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla,
 • oprávnění získávat z informačních systémů příslušných orgánů údaje o osobách,
 • oprávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy.

Oprávnění podle zákona o přestupcích:

 • oprávnění projednávat přestupky - oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení

Oprávnění podle zákona o silničním provozu:

 • oprávnění zastavovat vozidla,
 • oprávnění pokyny usměrňovat silniční provoz (stejně jako policie ČR),
 • oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla (malý technický průkaz),
 • oprávnění měřit rychlost vozidel,
 • oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,
 • oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného zařízení na vozidle (modrý maják),
 • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku zda není ovlivněn alkoholem,
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol.

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:

 • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin zda není ovlivněna alkoholickým nápojem,
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol,
 • oprávnění vykázat osobu z míst kde je zákaz kouření pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,
 • oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona

Povinnosti městského strážníka:

 • městský strážník má na druhou stranu také povinnosti vůči občanům ČR i dalším osobám. Jedná se zejména o dodržování zákonů, slušné chování, zabránit páchání trestného činu, přestupku nebo jiného deliktu a spolupracovat s Policií České republiky v oznamování trestných činů.
 • při žádosti o pomoc, kterou na městského strážníka může vznést jakákoli osoba, by měl strážník podat potřebné informace, ukázat cestu k institucím města nebo poradit s hledanou adresou, přivolat odbornou pomoc, zneškodnit útočníka nebo zadržet zloděje.