Jednotný informační a orientační systém města Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Realizace
Datum zahájení
1. 10. 2012
Datum ukončení
1. 6. 2014

Ukázka značení turistických a komunálních cílůKaždá moderní obec by měla být vybavena orientačním systémem. Účelem systému je sloužit hlavně návštěvníkům obce, kterým pomůže se orientovat a upozornit je na objekty, pamětihodnosti, atrakce a možnosti o jejichž existenci by se jinak nedozvěděli. Dobře navrhnutý orientační systém je jednou ze základních podmínek rozvoje turistiky a je vizitkou zdravé a prosperující obce.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč a v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Pardubického kraje

Historie projektu:

  • 11.2013 - realizace projektu IOZ (projekt je spolufinancován SOTM)
  • 10.2013 - příprava komplexního projektu IOZ a výběr dodavatele
  • 2013 - příprava realizace projektu z rozpočtu města
  • 2013 - dotace nebyla podpořena
  • 2013 - čekání na vyhodnocení žádosti
  • 2013 - podání žádosti o grantu Pk - Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
  • 2012 - zahájení přípravy PD

Oblast řešení projektu:

Směrové šipky - Jednotné značení komunálních cílů ve městě podle vypracovaného a schváleného návrhu značení. Slouží k orientaci účastníkům silničního provozu, k vyhledávání a dosažení vybraného cíle. Jejich záměrem je navést návštěvníka/turistu k návštěvě turistické destinace nebo atraktivity města. Většina z těchto značení jsou umístěna podél silniční komunikace. Na značkách se uvádí konkrétní turistický cíl. - realizováno

Orientační tabule - Slouží k orientaci v místě, kde se právě návštěvník nachází, pomáhají mu při stanovení směru a trasy k dalším cílům a slouží k poskytování informací o konkrétním objektu. Upozorňují i na zajímavá místa v okolí a PR Maštale. Tabule budou obsahovat mapu města s vyznačenými zájmovými body, informace o městě a okolí, budou provedeny v českém, polském, anglickém a německém jazyce. Projekt počítá s vytvořením a umístěním 4 orientačních tabulí. Všechny čtyři tabule budou umístěny na místech, které jsou návštěvníky a turisty nejvíce navštěvovány. - příprava

Informativní tabule u zájmových bodů - Jednotné informační tabulky plní funkci základního seznámení návštěvníka/turistu s konkrétním zájmovým bodem, informace jsou na tabuli zjednodušeně popsané, kromě českého také v polském, anglickém a německém jazyce. Informativní a orientační tabule budou vytvořeny ve stejném stylu (vzhledu) a budou šetrně umístěny s ohledem na kulturní a přírodní památku - příprava

Dokumenty
projekt.rtf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)