Česká Rybná - rozšíření vodovodu

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 10. 2012
Datum ukončení
1. 9. 2013

Česká Rybná - rozšíření vodovoduRodinné domy v dané lokalitě jsou zásobeny z nevyhovujícího zdroje z bývalého zemědělského areálu, včetně nevyhovujícího technologického vystrojení ATS. Výše uvedená stavba zajistí stálou dodávku kvalitnější pitné vody pro 5 RD napojením na veřejný vodovod obce Česká Rybná. V rámci stavby je navržen nový vodovodní řad o celkové délce 212m a 5 ks vodovodních přípojek o celkové délce 50,0m.

Pozemky určené pro výstavbu jsou travnaté plochy, nebo se jedná o ostatní plochy využívané jako komunikace. Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. Vodovod kříží Pehlinský potok. Trasa koncové vodovodní přípojky podchází protlakem komunikaci III/3542.

Historie projektu:

  • 2013.09 - dokončeno, objekty jsou již napojeny na rozšířený vodovodní řad
  • 2013.08 - akci převzal jako investor VaK Chrudim a rozšíření provede v rámci rekonstrukce vodovodu v České Rybné
  • 2013 - čeká se na vydání územního rozhodnutí, poté zpracována PD pro stavebního povolení
  • 2013 - příprava PD stupeň DÚR
  • 2012 - Rada města Proseč rozhodla na žádost občanů z České Rybné o pořízení PD k rozšíření vodovodu
Dokumenty
d1_1000.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
d2_uloz.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)