Sportovní hala Proseč

Printer Friendly, PDF & Email

Městská sportovní hala by měla nahradit stávající technicky a morálně zastaralou a celkově nevyhovující tělocvičnu. V současné době se projekt, který se začal připravovat v roce 2016, nachází nyní ve stupni studie a připravuje se projektová dokumentace ve stupni DÚR + DSP. Termín realizace projektu bude záležet především na vhodných dotačních titulech.

  • Investor: Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ 00270741, DIČ CZ00270741
  • Zpracovatel: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, tel.: 461 722 204 , e-mail: apolo@apolocz.cz, IČ 27492851, DIČ CZ27492851
  • Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček a Ing. arch. Karel Šrámek
  • Datum zpracování studie: červen 2016
  • Datum zpracování PD DÚR + DSP: 2Q/2017
  • Odhadovaný termín realizace akce: 2018 - 2020
  • Předpokládané náklady na realizaci: 17 mil. Kč bez DPH
Sportovní hala Proseč - vizualizace 1
Sportovní hala Proseč - vizualizace 2
Sportovní hala Proseč - vizualizace 3