Naučné stezky

Printer Friendly, PDF & Email

Z dotací z Programu rozvoje venkova zprostředkovaných MAS Litomyšlsko se podařilo v území realizovat 4 projekty naučných nebo tematických stezek. Tyto naučné stezky prezentují jedinečnost našeho regionu a zajímavá turisticky atraktivní místa. V regionu MAS Litomyšlsko se nacházejí další zajímavé naučné stezky, napadlo nás proto podpořit návštěvnost těchto stezek a informovat veřejnost a návštěvníky regionu o jejich existenci. Připravili jsme proto leták se základními informacemi o naučných stezkách v regionu a informační tabule, které jsou umístěny v každé obci regionu a u většiny naučných stezek.

Na území Proseče se nachází přímo tyto naučné stezky:

  • Studánková stezka
  • Kameny v kamenitém kraji
  • Planetární stezka
  • Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka
  • Stromy, které rostou okolo nás

plakat_a2.jpg
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)